Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 maj 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 maj 1866

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunal stäm-
ma med Fors Socken den 19 Maj
1866

{§.1.}
I egenskap af Församlingens ombud och
Fullmägtige,för att besluta om, och deltaga
uti Förklarings afgifvande öfver de besvär
som Thorshälla Stads fullmägtige hos Kongl.
Majst i underdåninghet anfört mot Kammar
Collegie utslag af den 22 sistl. September, rörande
Thorshälla Stads ålagd skyldighet att ensam
underhålla den i närmaste Stad varande
Strömbro, valdes Possessionaten C;Bergstedt på
Lagersberg och skulle som laglig fullmagt
utdrag af ProtoCollet honom meddelas.

/C;Bergstedt/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 maj 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105314.

Personrelationer