Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 maj 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 maj 1906

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kommu-
nalstämma med Fors socken
i sockenstugan den 19 Maj
1906.


{§ 1.}
Till socknens ombud vid det sammam-
träde inför Häradsrätten den 26 dennes,
hvarvid frågan om delars af Gredby hemman
med flera områden införlifning med Eskils-
tuna stad kommer att handläggas, ut-
sågs Öfverstelöjtnanten C. Hyltén - Cavallius.

Uppläst och godkändt


Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius/

Justeradt
/Erik Laurén,/
/H. Persson/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 20.
Maj 1906 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 maj 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105315.

Personrelationer