Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 januari 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 januari 1889

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen ut-
lyst Kommunalstämma med Fors
Socken i Sockenstugan den 19
Januari 1889.

§ 1.
Kommunal stämma hade till denna dag blifvit ut-
lyst för att afgifva infordradt utlåtande i anledning af
Kommunal stämmans i Kloster Socken besvär öfver
Pröfvnings Nämden för sistlidet år beslut i fråga


om taxering inom Fors Socken af tomten och vatten-
fallet till Tunafors rakknifsfabrik. och beslöt
Stämman godkänna ett nu föredraget förslag
till förklaring i ärendet
Som ofvan

/ A Svedin /

Samma dag uppläst och godkändt

/ C.A.Thorild /
/ H.Persson /

Uppläst i Fors kyrka den 20 Jan 1889 af / Victor Wiberg /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 januari 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105313.

Personrelationer