Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 november 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 november 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors socken
den 17 November 1866.

{§.1.}
Stämman antog det af KommunalNämnden
upprättade utgifts och inkomstförslaget
för Socknen år 1867, i enlighet hvarmed
såsom Kommunalskatt för år 1866 skulle
uttaxeras:

a.) {till Fattigvårdsbehofven}.
personlig afgift a 20 öre för man och 10 öre för
qvinna;
Af Statdrängar a 1 Rd [riksdaler]; af handtverkare och
inhyseshjon och Backstugusittare å 2 Rd;
af Jordtorpare a 50 öre;
Uttaxering å fyrkar, utom GevärsFaktoriet,
a 6 öre;

b.) {till öfriga Kommunalbehof}:
å hvarje fyrk 5 öre;


c.) {till Amortering å Grafkassans skuld}:
taxering å hvarje oförmedladt hemman - 1 Rd
å mantalsskrifvne personer, a 10 öre.-

{§2.}
Possesionaten C. Bergstedt valdes att vara
Ombud för Fors socken vid instundande man-
talsskrifning.

{§.3.}
I stället för Nämndemannen Anders Persson i
Kohlsta, hvilken aflidit, valdes Jonas Ersson
i Stenby att inträda i Komitén för upprät-
tandet af förslag till besättandet af de
Kommunala tjensterna, såsom Sexmän,plog-
fogdar, fattigföreståndare, för instundande år./C. Bergstedt:/

Samma dag uppläst och justeradt
/D: Hermelin/
/Mauritz Posse/
/Jonas Ersson/

Förestående protokoll uppläst i Eskilstuna, Kloster
och Fors kyrka d. 18 Nov. 1866 af
/Erik Eriksson./
{adj:Past.}

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 november 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105295.

Personrelationer