Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 augusti 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 augusti 1899

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kommu-
nalstämma med Fors socken
i Sockenstugan den 13 Augusti
1899.

{§1}
Restlängden öfver vid årets andra upp-
bördsstämma obetalde kommunutskylder för år
1898 föredrogs, granskades och försågs med på-
skrift om godkännande

{§2.}
Att jemte Stämmans ordförande justera och
och underskrifva dagens protokoll utsågos Herrar
v. Länsman K. A Peterson och Gårdsegaren C. A.
Lindqvist.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius./

Justeradt
/K; A; Peterson/
/C, A, Lindqvist,/

Uppläst i Fors kyrka sönd d. 20. Aug. 1899 af:
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 augusti 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105234.

Personrelationer