Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 september 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 september 1895

Anmärkning

Protokoll vid Kommunal stämma
med Fors Socken i Sockenstugan den
11 September 1895

§1.
Kommunal stämma hade till denna dag blifvit på
begäran af ordföranden i vägstyrelsen i Vester Rekarne väghållnings di-
strikt, utlyst för utseende, af de väghållningsskyldige
inom kommunen, af ett sockenombud att när-
vara vid sammanträde med ombud för väghåll
ningsskyldige inom öfriga kommuner af väghåll-
ningsdistriktet i tingshuset i Eskilstuna Måndagen
den 23 i denna månad klockan elfva f.m., dels att
deltaga i pröfning och fastställelse af vägkassans
inkomst - och utgifts Stat för år 1896 och dels
godkänna och underteckna en öfverenskommelse
med Oxelösund - Flen - Westmanlands och Norra
Södermanlands jernvägsbolag, rörande desses del-
tagande i kostnaden för ombyggnad af norra
infartsvägen till Eskilstuna; och blef till gemen-
samt ombud för dessa båda ärenden utsedd
Godsegaren S. Persson å Lagersberg

§2.
Restlängden öfver vid tredje uppbördsstämman
obetalde Kommunalutskylder företeddes, gran-
skades och godkändes samt underskrefs.

Som ofvan
/A. Svedin./

justeradt
/S.Persson/
/C.A.Thorild/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 15 Sep-
tember 1895.

/J A;Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 september 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105214.

Personrelationer