Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 april 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 april 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunnalstäm-
ma med Fors Socken den
12 April 1864.

Företeddes, granskades och godkändes Afkort-
ningslängd å Kongl. Maj:ts och Kronans Räntor
i Fors Socken för år 1863; och skulle jemväl
det intyg å samma längd lemnas att C. G.
Hagström på Socknen är utfattig, efter hvad
kändt är, samt att för de å längden upförde
utskylder ingen annan person är författnings-
enligt ansvarig.

/ C; Bergstedt; /

Samma dag uppläst & justerat

/ Jonas Ersson /

Uppläst i Eskilstuna kyrka å. 17 April 1864 af / C. A. Lönroth. /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 april 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105215.

Personrelationer