Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 november 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 november 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors Socken den 6 No-
vember 1867.

Upprättades förslag till Socknens Kommunala
utgifter och inkomster år 1868 på följande sätt:

1:o {Utgifter}:
Till fattigvård och andra Kommunala utgifter:
Kontant - 530:-
Till 20 famnar ved á 8 Rd [Riksdaler]- 160:-
Till 200 lispund Rågmjöl á 2,20 - 440:-
Till Julkost & Midaommarpengar - 125:-
Till 2 tunno Ärter - 50.-
Till extra och oförutsedda utgifter - 95:- 1400:-
Till Orgelnist- och Klockarlön - 300:-
Till Orgeltramparelön - 10:-
Till Ny Kyrkobyggnad - 17,54.
Till Grafkassan - 69:-
Till Sockenstugubyggnaden - 168:-
Till Kyrkovaktarlön - 15:-
Till Skrifmaterialier och protocollföring - 75:-
Till Extra utgifter - 54,46. 709:-

Summa Rmt Rd [Riksmynt, Riksdaler] 2109:-

2:o {Inkomster}:
Uttaxering till Fattigvårdsbehofven:
Af personer á 50 öre för man och 25 öre för qvinna - 203,25.
Af Statdrängar á 1:-, Handtverkare, Inhyseshjon och
Backstugusittare á 2:- samt jordtorpare á 50 öre
som beräknas att utgöra - 236,50.
Å 9100 fyrkar á 10 öre - 910: 1349,75.
Uttaxering till öfriga Kommunal behof på
11200 fyrkar á 7 öre - 784,-
Uttaxering till amortering å Grafkassans skuld
1 Rd på varje oförmedlad mantal - 28:-

Summa Rd 2161,75

/C; Bergstedt:/
/L, F, Ståhlberg/
/Jonas Ersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 november 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105153.

Personrelationer