Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 november 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 november 1892

Anmärkning

{1892 den 5 November i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar J.G. Andersson, Thorild, Starck
Westersson och O. Eriksson

§150.
Som en vid Forshem boende flicka, Anna
Bernhardina Strömberg, född den 1 Januari
1874, enligt läkares intyg ej är till sina
själsförmögenheter normal och att hon
derigenom är oförmögen att taga vård
om sig sjelf och sig med arbete försörja,
samt hon saknar egna medel och hennes
föräldrar sakna förmåga att henne försör-
ja, beslöt nu nämnden att hon, om
tillfälle dertill finnes, skall akorderas
bort på lämpligt ställe eller ock intagas
på Fattiggården, hvarför allt kostnaden
skall återsökas af Eskilstuna Stad, der
Anna Bernhardina Strömberg anses
ega försörjningsrätt.

[MARG:{Anna B:a Strömberg
fr. Eskilstuna}]

Som ofvan

/A Svedin/

Justeradt

/Sig Starck/
/C.A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 november 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105143.

Personrelationer