Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1882

Anmärkning

{1882 den 30 December }

Närvarande: Undertecknad Ordföranden samt
Herrar A. F. Eriksson i Flacksta
A. G. Andersson i Kohlsta
E. Eriksson i Tacktorp
F. Persson i Faskunge
hvarjemte vice ordföranden P. G. Andersson
I Kohlsta ankom under sammanträdets
förlopp.

§ 46
Beslöts att förra Pigan Sofia Persdotter skall
erhålla ett par skor, som inköpes af
A. F. Eriksson i Flacksta.

Likaledes beslöts att ordföranden skall
inköpa skodon åt L. F. Anderssons enkas
i skolåldern varande 3 barn.
[MARG:{ Skodon. }]

§ 47
På förslag af ledamoten E. Eriksson i
Tacktorp beslöts, att sedan Per Olssons

{1882den 30 December }
i Backa hustru numera aflidit, skall mannen
Per Olsson intagas i fattighuset samt hans
lösegendom omhändertagas och upptecknas
af E. Eriksson och A. G. Andersson samt
så fort ske kan å auktion försäljas för
Kommunens räkning.
[MARG:{ Per Olsson i Backa }]


§ 48.
Herrar A. G. Andersson och A. F. Eriksson
utsågos att justera detta protokoll.
Som ofvan
/A, Svedin. /
/A, G, Andersson /
/A, F, Ericsson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105085.

Personrelationer