Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 april 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 april 1892

Anmärkning

{1892 den 30 April i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar Söderbäck, Jonsson, S. Persson
H. Persson, Westersson, Starck och J. G.
Andersson

§52.
Uppå anmälan af vederbörande distrikts-
ledamot beslöt nämnden att för innevarande
qvartal till hyreshjelp åt Sjuke arbetaren
Carl Adolf Asplund i Gustafslund ett un-
derstöd af Aderton Kronor 75 öre, hvilket
belopp nu lemnades till ledamoten Herr
A. J. Westersson att understödstagaren till-
delas.

[MARG: {Carl Ad. Asplund
Gustafslund}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justerad
/H. Persson/
/A. J. Westersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 april 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105078.

Personrelationer