Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 juni 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 juni 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt i Fors Sockens
Kommunal Nämnd den 3 Juni
1868.

Närvarande: Herrar C. Bergstedt, Baron Leijonhufvud
och Insp. Lundberg.

§ 1.
Till understöd åt aflidne Arbetskarlen Törnbergs
på Westermarken efterlämnade trenne minderårige
barn anslogs af Galléenska medlen 5 Rd [Riksdaler] i
månaden, räknadt från den 1 dennes.

(§. 2.)
Till ytterligare understöd åt Sofia Persdotter
på Kohlsta egor anslogs 1 Lispund mjöl under
hvardera månadene Juni och Juli.

(§. 3.)
Fattigvårdsmålet mot Klosters Socken, angå-
ende förre Statdrängen Gustaf Gustafssons
försörjning, skulle fullföljas på den
grund att Gustafsson, i saknad af arbets-
förtjenst, varit i behof af understöd, som
också måst honom lemnas, enligt hand-
lingarne vidfogadt quitto.

(§. 4.)
Af den vid matkokningsinrättningen öfverblefne maten
skulle fläsket utdelas i fattighuset och brödet
till andra fattiga istället för mjöl.

/C; Bergstedt./
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh. Lundberg/
/Lars L Jonsson/

[MARG: Uppläses ej]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 juni 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105073.

Personrelationer