Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
med Kommunal Nämnden
i Fors Socken den 22
October 1863.

Uprättades för år 1864 Utgifts och Inkomstförslag
för Kommunalutskylderne inom Fors Socken sålunda:

Till Fattigvården ansågs komma att utgå - Rd [Riksdaler] 580:21.

Till löner åt Kyrkovaktare, Orgeltrampare samt
för Kyrko- och Sockenstugubyggnad och extra
utgifter 288.
Utgifter Rd 868:21.

För Fattigvårdskostnaden föreslogs följande
uttaxering:
af personer á 25 öre per man och 12 öre pr quinna;
af statdrängar á 1:50; af handtverkare och Inhyses
samt Backstugusittare á 2 Rd och jordtorpare
á 50 öre. Ansågs komma att utgöra - 278:
Af hvarje fyrk uttaxering á 2 öre = 162.
Och föreslogs att af förra årets kassa-
behållning skulle användas - 140.21. 580:21.

För öfriga Kommunalutskylderne föreslogs en
uttaxering af 3 öre per fyrk, som ansågs komma
att utgöra - 288:
Summa Rd 868:21.

Fattigvårdskostnaden ansågs blifva:
contant - 441:1.
inköp af 120 Lispund Rågmjöl á 1,16 - {139:20.} 580:21.
Den vanliga julkosten till fattighjonen af
Bröd, Kött och ärter, skulle föreslås att
utgå af hvarje förmedl. mantal med
1 1/4 kanna ärter, 5 skålpund Kött och 10 skålpund brödbullar.

Herrar L. F. Ståhlberg, S. Palmgren och Baronen D. Herme-
lin pliktfälldes till 2 Rd Böter till församlingens
kassa för förfallolöst uteblifvande från detta
sammanträde.

/C; Bergstedt:/

Uppläst samma dag och justeras:
/Aa: Birg; Carlström/
/Anders Pehrsson/
/Jonas Ersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104899.

Personrelationer