Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 december 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 december 1884

Anmärkning

{1884 den 27 December.}
Närvarande: Undertecknad Ordförande
samt Herrar P. G. Andersson i Kohlsta
A. G. Andersson i Kohlsta
O. Eriksson I Lundby
C. G. Pettersson i Gredby
E. Eriksson i Tacktorp och
S. Persson i Lagersberg

§ 48.
Uppå derom gjord framställning beslöts att
till Nämndeman A. G. Andersson i Kohlsta
skulle betalas 5 Kronor s.k. plats penningar
för stugan vid Lindsätter, som Kommu-
nen öfvertagit efter i fattighuset inflytta-
de Nils Nilssons enka; varande denna
utgiftspost i öfverensstämmelse med gällande
Kontrakt.

§ 49
Detta protokoll skall justeras hos ordföranden
Lördagen den 3 instundande Januari af Herrar
S. Persson i Lagersberg och C. G. Pettersson i
Gredby.

Som ofvan
/A Svedin./

justeradt
/S. Persson/
/C. G, Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 december 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104828.

Personrelationer