Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 oktober 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 oktober 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal nämndens
i Fors socken sammanträde i Sockenstu-
gan den 13 Oktober 1877.

Närvarande: Ordföranden G.A. Svedin.
vice Ordföranden P.G. Andersson i Kohlsta
Herr P.G. Haglund i Lundby
Herr P.G. Pettersson i Gredby
Herr A.F. Eriksson i Flacksta

{§1.}
Beslöts att enkan Carin Sandberg, född år 1807, skulle såsom utfattig
och orkeslös samt saknande vård och underhåll af annan
erhålla hyreshjelp från den 1:a dennes med 3 Kronor i måna-
den.

{§2.}
Beslöts att tilldela pigan Maria Sofia Svensson, hvilken jemte en oäkta
son Carl Fredrik född år 1877 den 13 Maj befinner sig i utblottad belä-
genhet samt i öfrigt saknar vård och underhåll af annan ett till-
fälligt understödsbelopp af fem Kronor, hvilka till pigan Svensson
nu inför Nämnden närvarande öfverlemnas; men som tillika
utröntes att pigan Svensson under 2:ne år intill den 1 November sist-
lidet år haft tjenst hos mjölnaren Bergqvist vid Rosenfors i Husby,
inom hvilken församling hon sålunda har hemortsrätt, beslöts tillika,
att beloppet skulle af sagda kommun utsökas.

Samma dag uppläst och godkänt.

/A. Svedin/
/P,G, Anderson/
/P,G, Haglund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 oktober 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104727.

Personrelationer