Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 oktober 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 oktober 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors Socken
den 13. October 1864.

Uprättades för år 1865 Utgift och Inkomst-
förslagets för bestämmandet af Kommunalut-
skylderne inom Fors Socken, sålunda:

Till fattigvård och andra Kommunalutgifter
ansågs utgå - Rd [Riksdaler] 717:
Till löner åt Kyrkobetjening m. m. 356.40. 1073.40.

Föreslagen uttaxering:
a.) {till fattigvården}:
af personer á 25 öre för man och 12 öre för
qvinna - 95:
af Statdrängar 1,50; Handtverkare, Inhyses
och Backstugusittare á 2 Rd, jordtorpare
á 50 öre, som beräknades att göra - 230:
Uttaxering å 9800 fyrkar á 4 öre - 392: 717:-

b) {till öfriga Kommunalbehof.}
Uttaxering på 11880 fyrkar á 3 öre - 356:40. 1073:40

Herr Baron D. Hermelin och Fabriksidkaren
L. F. Ståhlberg,
hvilka uteblifvit utan af Nämnden god-
kändt förfall, fälldes att hvardera
böta 2 Rd till församlingens Kassa.

/C; Bergstedt./

Samma dag uppläst och Justerat
/W; A; Öhman/
/Jonas Ersson/
/Anders Pehrsson/
/Sw, Palmgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 oktober 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104726.

Personrelationer