Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 oktober 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 oktober 1881

Anmärkning

{1881 den 12 Oktober}

Närvarande: Undertecknad Ordförande
samt Herrar P.G. Andersson i Kohlsta
A.G. Andersson i Kohlsta
A.F. Eriksson i Flacksta
C.G. Pettersson i Gredby
F. Pehrsson i Faskunge
Erik Eriksson i Tacktorp
Jonas Ersson i Stenby

§26. Upprättades följande förslag till
Utgifts - och Inkomst Stat för nästkom-
mande år.

{Utgifter:} {Rmt för år 1882}
Brist från innevarande år 300:-
Till fattigvården 3400:-
Fjerdingsmanslön 175:-
Brandrotemästares lön 30:-
Ränta och Amortering å jernvägsskulden 900:-
Ränta till Lasarettsfonden 90:-
Skrifmaterialier och prot. föring 100:-
Oförutsedda behof {255:-}
{S:ma 5250:-}

{Inkomster.}
Uttaxering till fattigvården af 50 öre per
man och 25 öre p:r qvinna 250:-
Uttaxering af 15000 fyrkar á 21 3150:-
Uttaxering till Öfriga behof af 15000 fyrkar 1850:-
á 12 { }
{Sm:a 5250:-}

[MARG:{Stat för år 1882}]

§26.
En af Herr A.F. Eriksson afgifven räk-
ning å 20 Kronor för lemnad ved till

{1881 den 12 Oktober}
Lundby tegelbruk skulle gäldas af Kommu-
nens Kassa.

[MARG:{Räkning å ved}]

Samma dag uppläst och godkändt

/A, Svedin./

/P,G, Anderson/
/A,F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 oktober 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104713.

Personrelationer