Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 juni 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 juni 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
nämnden i Fors Socken den 10 Juni
1871.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Fabrikören L. F. Ståhlberg
Herr C. J. Lundberg på Lagersberg
Herr P. G. Andersson i Kohlsta
Herr E. Jonas Ersson i Stenby
Herr Anders Andersson i Faskunge

Herr Friherre Leijonhufvud var frånvarande med anmäldt
förfall.
Herr Löjtnant A H. Lindhé var frånvarande utan an-
mäldt, förfall hvadan han pliktar 2 rd [riksdaler] till Kommu-
nalkassan.
Lars Jonsson i Löppinge var frånvarande.

{§. 1.}
Mönstrades församlingens äldre fattige och bestämdes
understödet till dem för sex månader, från 1 instundande
juli till årets slut, på följande sätt:

1:o {Inom fattighuset:}

N:o 1. Förestånderskan Catharina Persdotter erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden- Rd 1,50.
erhåller 24 alnar väf till sängkläder.

2. Ofärdiga Brita Sofia Persdotter, vanlig fattigkost och- Rd 1.-

3. Carl Perssons Enka Brita Ersdotter, vanlig fattigkost och- Rd 1.-
(erhåller 1 par kängor)

4. Anna Brita Soldin, vanlig fattigkost och- Rd 1.-

5. Enkan Maria Ersdotter, vanlig fattigkost och- Rd 1.-

6. f.d. Statdrängen Lars Larsson i Flacksta, vanlig fattigkost och- Rd 1.-

7. f.d. Brukaren Fredrik Schefting, vanlig fattigkost och- Rd 1.-

8. Lars Larssons Enka från Båtsmansbacken, vanlig fattigkost och- Rd 1.-

9. Jonas Erssons Enka från Skensta, vanlig fattigkost och- Rd 1.-

10. Enkan Maja Lisa Nord från Hörnhammar, vanlig fattigkost och- Rd 1.-

11. f.d. pigan Catharina Persdotter från Båtsmans-
backen, vanlig fattigkost och Rd 1.-

( Schlefting erhåller för gatusopning och renhållning
i rännstenen vid fattighuset 2 Rd 50 öre för halfår med
1 Rd 25 öre i qvartalet.)

2:o {Utom fattighuset} [i månaden]

N:o 1. Anna Brita Flodin i Lustigstugan, full fattigkost och Rd 1.-

2. Arbetskarlen J. Englund i Lugnet, 1 lispund mjöl

3. Arbetskarlen Jonas Anderssons i Flackersta Enka,
1 lispund mjöl och- Rd 1.-
(Samt hyreshjelp på halfår 5 Rd.)

4. Sjukliga Enkan Göransson på Socknen:
(Hyreshjelp på halfår 6 Rd.)

5. Statdrängen Erik Erikssons Enka Maria Nyström hos
mågen Skräddaren J. Olsson i Tumbo Socken:
(hyreshjelp på halfår 6 Rd.)

6. Smeden Anders Jäderfors:
(hyreshjelp på halfår 10 Rd.)

7. Skomakaren Hultqvist vid Marielund, (hyreshjelp å halfår 10 Rd.)

8. Lars Larssons sjuka hustru vid Sofielund, i månaden 1 lispund mjöl
och (3 Rd på halfår till vedbrand.)

9. Soldaten Palms Enka, i månaden 1 lispund mjöl och- 50 öre.

10. Afl. Lars Anderssons Enka i Brunnsbacken:
(hyreshjelp på halfår 6 Rd.)

11. Sågaren Sjökvists Enka, i månaden- Rd 1, 25.

12. Afvikne Arbetskarlen Olof Wilhelm Renvalls sjuka
hustru, i månaden- Rd 1, 50.

{§.2.}
Understödet till denna församlings fattiga barn bestämdes
för 6 månader från 1 instundande Juli till årets slut;
och skulle dessa barn i hvarje månad erhålla:

N:o 1. Afl. Pigan Kajsa Lotta Larsdotters dotter {Johanna}
i Barnahemmet- Rd 4.-

2. Afl. Per Erik Erssons dotter {Sofia} hos Torparen
C. E. Blom i Sandvreten, Hvilsta,- 4.-

3. Bortflyttade hustru Hagströms dotter {Sofia} i
Barnahemmet- 4.-

4. Afl. drängen G. Anderssons vid Hagby son {Carl Erik}
hos Soldaten Skön i Granhult, öja Socken,- 4.-

5. Afl. Arbetskarlen Per Perssons på Westermarken
son {Frans} hos modren- 2,50.

6. Afl. Torparen Nils Perssons vid Svartkällan 4 barn,
hos modren,- 6.-

7. Afl. Torparen Söderbergs vid Hof 3:ne barn, hos
modren- 4.-

8. Afl Statdrängen P. E. Erssons vid Skjulsta, Enkas
2:ne barn, hos henne, à 5 Rd- 10:-

9. Afl. Fredrik Fredrikssons på Gredby egor dotter
hos modren,- 2.-

10. Pigan Sofia Persdotters på Kohlsta egor son
{Carl Erik}, hos modren,- 1,20.
(och hyreshjelp på halfår 5 Rd.)

11. Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son {Johan
August} hos Soldaten Flack, hälften mot Gillberga S:n- 3,33 1/3.

12. Afl. Arbetskarlen Törnbergs på Westermarken 2
barn, hos modren,- 4.-

13. förrymde Arbetskarlen P. G. Petterssons barn
hos modren- 1,20.
(och hyreshjelp på halfår 5 Rd.)

14. f. d. Statdrängen Johan Erssons på Gredby egor
2 barn, hos modren,- 2.-

15. Tegelslagaren Lennholms 2 barn hos modren
på Gredby egor- 2.-
(och hyreshjelp på halfår 5 Rd.)

16. f. d. Soldaten Bolivars dotters barn.- 1,20.

17. Per Janssons Enkas 4 barn från Hagby, derom
processas med Thorshälla Socken- 7,50.

18. Ogifta Albertina Petterssons barn- 4.-

19. Arbetskarlen Lars Larssons i Lilla Lugnet dotter
{Anna Charlotta} hos G. Olsson i Kohlsta hven- 5.-

20. Anders Perssons Enkas i Råbergstorp son
{Albert} hos Jägaren Carl Eriksson i Olofshäll- 5.-

21. Qvinnspersonen Erikssons från Båtsmansbacken
3:ne barn i Lilla Lugnet- 3,20.

22. Afl. Christina Catarina Carlsdotters yngsta
barn hos Normans hustru- 8:-

23. Samma persons 2:ne äldsta barn hos mormodren,
Carl Olssons Enka vid Gärdtre,- 4:-

{§.3.}
Nämnden godkände att Ordföranden lemnat anordning å 25 alnar
väf till Enkan Jansson från Hagby.

{§.4.}
Det söndrige staketet vid fattighustomten skulle borttagas och
få användas till bränsle i fattighuset.-

Uppläst och justerat den 17 Junii 1871.
/D, Hermelin/
/L, F, Ståhlberg/
/Carl Joh, Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 juni 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104677.

Personrelationer