Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 oktober 1860

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 oktober 1860

Anmärkning

Protocoll fördt vid Sammanträde med
Stadens Herrar äldste den 9 October 1860.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr Joh: Hedlund, samt
Herrar Öhman Bovin
Billjer Lundberg
Svensson Svengren
Östervall Haglund
Widberg Kjellström
Hård Stenman

1:o Upplästes Konungens Befallningshafvandes
i Nyköping till Magistraten ställd, och till de Äldste
remitterad skrifvelse, rörande utseende
af vittne vid det i Staden blifvande Bränneri,
och valdes härtill Målare Mästaren W. A, Öhman.

2:o Som nu, enligt sednaste sammanträdets beslut,
Charta öfver den s.k. Intagan eller Djurgården å
Kungsladugårds ägor blifvit af Herr Commisions-
landtmätaren A, F, Hörnström upprättad och
företeddes, valdes Committerade, att genom Herr
Borgmästaren Levin i Thorshälla å vederbörlig
ort söka att antingen genom köp eller häldst
genom arrende för Stadens räkning, erhålla
nämnde mark till lustplats. Wid Chartan gjordes
ingen annan anmärkning än att vid den blifvande
ansökningen, mark för vägen borde reserveras, i hän-
delse vederbörande för så väl beqvämlighet som
skönhet ansågo någon afvikelse från den upprättade
Chartan borde göras.

De utsedde committerade blefvo Herrar Hedlund,
J. Svensson och A, Billjer.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 oktober 1860,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106920.

Personrelationer