Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 oktober 1856

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 oktober 1856

Anmärkning

Protocoll fördt wid Borgerskapets
äldstes Sammanträde i Rådhuset den
9. October 1856.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr L. F. Ståhlberg samt
Herrar C. G. Berglund P. G. Winterqvist
B. E. Skogsborg Fr. Bovin
J W. Widberg E. Kjellström
W. A. Öhman O. F. Svalling
L. F. Östervall H. Dahlberg
P. A. Thysell C. A. Lundberg
A Lindblad Joh. Hedlund
A. Billjer C. E. Stenman

S.D. Beslöts att till Herr Rådmannen
och Riksdagsmannen N. F. Heljestrand af-
lemna en skrifvelse, om, att vid in-
stundande Riksmöte inlemna motion
om Hamnplatsen vid Carl Gustafs
Stad, äfvensom att en skrifvelse till
Kongl Maj:t angående Byggande
af en Qvarn vid C. G. Stad, skulle afgifvas och
uppdrogs åt Hand-
landen Herr A. Billjer att
författa densamma.

Wid samma tillfälle anhöll
Ordföranden herr L, F, Ståhlberg
att på Westermarken få upp-
föra 2:ne Svinhus, hvartill Herrar
äldste ej ansågo något hinder
möta.

Justeradt:
/A, Billjer/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 oktober 1856,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106919.

Personrelationer