Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 31 mars 1862

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 31 mars 1862

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
med Borgerskapets Äldste och Drät-
selkammaren i Eskilstuna den
31. Mars 1862, å Gästgifvare-
gården.

Wid nu förrättad auction till försäljning af
gamla Gästgifveribyggningen stannade Herr W. A.
Öhman för högsta anbudet med 1000 Rdr Rmt. [riksdaler riksmynt]

Sedan detta anbud af de Äldste och Drätselkam-
maren förkastats, såsom för lågt, utbjöds huset
ånyo, då samme Herr Öhman erbjöd högsta sum-
man med 1120 Rdr Rmt, hvilket anbud antogs.

Wid Protocollet
/C Jernbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 31 mars 1862,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106881.

Personrelationer