Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 31 maj 1855

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 31 maj 1855

Anmärkning

Protocoll wid Sammanträde med Borgerskapets
Äldste å Rådhuset i Eskilstuna d. 31 Maj 1855.

Närwarande Ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
C. Spångberg
O. F. Swalling
E. W. Möller
P. G. Winterqvist
E. Källström
C. N. Rudberg
L. F. Ståhlberg
E. Haglund
H. Dahlberg
W. A. Öhman
C. A. Lundberg
J. Hedlund
P. G. Blomqvist
L. O. Wessing
C. G. Berglund

§1. Ordföranden uppläste Kongl. Maj:ts dom i målet
mellan Staden och Egaren af Thunafors rörande Wester-
marken.

§2. Underskrefs fullmakt för Stadens laga ombud Herr
Kammarskrifvaren C. F. Bergstén att uttaga och hitsän-
da 3 st Staden tillhöriga Kartor som warit begagnade
i åfwannämnda mål.

§3. Skulle Räkning begäras af åfvannämnde Herr Bergstén
på den beswär och kostnad i Westermarksmålet.

Uppläst och Justerat
/O, F, Svalling/
/W, A; Öhman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 31 maj 1855,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106880.

Personrelationer