Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 mars 1856

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 mars 1856

Anmärkning

Protocoll vid Sammanträde med Borgerskapets Äldste
å Rådhuset den 17. Mars 1856.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr L. F. Ståhlberg
Herrar - W. A. Öhman
B. E. Skogsborg
C. Spångberg
L. O. Wessing
P. A. Thysell
C. A. Lundberg
P, G, Winterqvist
J. Hedlund
H. Dahlberg
C. E. Stenman
Elias Kjellström
J W. Widberg
L. F. Östervall
A. Lundblad

Beslöts att Arrendatorn af Flackersta
hemman Notarien Lindblad, i stället
för ny utsyning, skulle erhålla 33 Rd [riksdaler]
16 skilling Banco till inköp af Stör, för det
behof han uppgifvit näml 1800.

Äfwenledes beslöts att syn på våren
skulle hållas, för att se huru mycket
behöfver stängas, samt sedan Stäng-
ningen är fulbordad äfven afsyna den
samma. hvartill waldes Herrar Öhman
Spångberg, Stenman, Hedlund, och
C. A. Lundberg.

Uppläst och Justerat.
/L, O, Wessing/
/J, W, Widberg/

/P. G. Fahlander/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 mars 1856,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106760.

Personrelationer