Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 9 september 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 9 september 1895

Anmärkning

Protokoll vid Municipalstyrelsens sammanträde
den 9 Sept. 1895.

Närvarande jemte Ordföranden, Herrar G Larson
och A. Gust. Larsson.

§1.
En skrifvelse från Helsovårdsnämnden i Eskilstuna
med anmärkning på bristande rensning af
kloakbrunnen midt för Öbergska Filfabriken
amt ledningen till densamma kloakbrunn,
delgafs styrelsen, och uppdrogs åt ledamö-
terne G. Larsson och A. Gustaf Larsson att
ombesörja rensningarna ifråga.

§2.
Som medel till Kloakledningen ännu ej
hunnit anskaffas och betalningar derför
till större delen äro förfallna, utfärdade
ledamöterne en 3 månaders vexel å Kro-
nor 6000- för att dermed bestrida dessa
utgifter.

Nyfors o Eskilstuna som ofvan.
/I, W, Kajerdt,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 9 september 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106660.

Personrelationer