Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 7 april 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 7 april 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipal-
styrelsens sammanträde den 7
April 1896.

§1
Närvarande voro styrelsens samtliga leda-
möter.

§2
På grund af allmänna sammanträdets be-
slut den 31 sistlidne Mars angående upptagan-
det af ett tillfälligt lån för Nyfors samhälle, be-
slöt styrelsen att samma lån bör upptagas till
Sju Tusen Fem Hundra /7500/ kronor, och ut-
sågos undertecknad samt Herr C.Ax, Borgström
att å styrelsens vägnar upptaga och qvittera
nämnde lån.

som ofvan
/Rich Lingmark/

justeradt:

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 7 april 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106652.

Personrelationer