Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 oktober 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 oktober 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid Allmänt sammanträde med
Nyfors samhälles röstberättigade medlemmar den
31 October 1892.

§1.
På gjord framställning förklarades sammanträdet vara
lagligen utlyst.

§2.
År 1893 års Utgifts - och Inkomst - stad antogs och fast-
ställdes i enlighet med Municipalstyrelsens förslag, sålunda:

{Utgifter:}

Aflöning till två polisuppsyningsmän Kr. 200.-
Hyra för arrestlokal enl. kontrakt Kr. 100.-
Amortering å kapitalet för gångbro öfver jernväg,
jemte ränta, enl. förut fattadt beslut Kr. 240.-
Wägunderhållning Kr. 200.-
Skrifmaterialier, annonser och skrifbiträde Kr. 100.-
Oförutsedda utgifter {Kr. 210.- }
{S:ma Kronor} { 1050.00}

{Inkomster:}

Uttaxering af Sex /6/ öre per fyrk å beräknade
17500 fyrkar, hvilka medel KommunalOrdförande
i Fors skulle anmodas att benäget uttaxera och
uppbära vid den öfriga kommunaluppbörden, ut-
görande {S:ma Kronor} { 1050.00}

Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
/C A Thorild/ och /Sig. Starck./

Eskilstuna som ofvan
/I.W. Kajerdt,/

Justeradt:
/C.A. Thorild/
/Sig, Starck./

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 11 Decemb. 1892
af /A Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 oktober 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106567.

Personrelationer