Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 21 december 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 21 december 1899

Anmärkning

Protokoll fördt vid
Allmänt sammanträde med
Nyfors samhälles röstberätti-
gade innevånare i Socken-
stugan den 21 Dec 1899.

§1.
Stämman hvarom kungörelse va-
rit uppläst från predikstolen den 10 och 17
December samt dessutom införd i Stadens
tidningar förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Att Justera dagens protokoll valdes Her-
rar Aug Nordström och Otto F. Granlund.

§3.
Till revisorer att granska innevaran-
de års räkenskaper och förvaltning valdes
Herrar Ingeniör M. Brunskog och Stationsin-
spektor J.E. Eriksson med C.E. Nilsson
i Marieberg som supleant

§4.
Till 1:ste brandschef återvaldes Herr Sv.
C. Wahlberg och till 2:dre brandschef återvaldes Herr
E.W. Eriksson för ett års tid

§5
Till 1:ste Sprutmästare återvaldes Herr A.P.
Andersson och till 2:dra Sprutmästare återvaldes
Herr P.J. Carlsson Klippan för ett års tid.

§6.
I Helsovårdsnämnden nyvaldes för en tid af 4 år
Herrar C.E. Nilsson och Joh. Modin.

Qvarstående äro P.J. Carlsson och Adolf Olsson.
Supleanter i Nämnden äro qvarstående Herrar
A.F. Tyselius, C. Lindqvist och Alrik Asplund.

Nyfors som ofvan

/C.Ax. Borgström/

Justeradt:
/Otto. F. Granlund/
/August, Nordström/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 7 Jan: 1900 af:
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 21 december 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106535.

Personrelationer