Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 12 augusti 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 12 augusti 1901

Anmärkning

Protokoll hållet hos Muni-
cipalnämnden i Nyfors den
12 Aug. 1901.

Närvarande voro: v. ordföranden
Herr August Nordström samt Herrar A. Karl-
son. E.A. Johansson och P.W. Lindqvist.

§1.
Till lykttändare för instundande
lystermin antogs Herr Knut R. Hammar,
för hvilken befattning kontrakt med honom
skulle upprättas på samma vilkor och skyl-
digheter som med föregående lykttändare.

§2.
Att hafva närmaste tillsyn öfver
gatubelysningen utsågs ledamoten Herr C.A.
Johansson

§3.
Att infordra anbud å såväl fotogen som ock
å andra till belysningen erfoderliga för-
brukningsartiklar uppdrogs åt Herr August.
Nordström.

Nyfors som ofvan
/August, Nordström/

Justeradt och godkändt:
/A, Karlsson./
/C,A, Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 12 augusti 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106409.

Personrelationer