Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 4 maj 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 4 maj 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstämma
med Kloster Socken i Sockenstugan den
4 Maj 1879.

§1
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2 Afkortnings- längden å nästlidet års Krono-
utskylder företeddes och granskades samt lemna-
des utan anmärkning.

§ 3.
Till ledamöter i innevarande års TaxeringsKommitté
utsågos: Herrar: Smeden A. F. Kindahl
Kapten Indebetou
L. P. Åkerman
J. E. Olsson i Gårdskäl och
O. Olsson i Skiftinge samt

till suppleanter: Carl Carlsson i Röksta och
Jonas Ersson i Sahl

Samma dag uppläst och justeradt.
/L; P; Åkerman/
/J, E, Olsson,/
/Carl Carlsson/

[MARG: Uppläses]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 4 maj 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106341.

Personrelationer