Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 4 oktober 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 4 oktober 1868

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunalstämma
med Klosters Socken den 4 October 1868.

{§.1.}
Wid det sammanträde Som af Konungens
Befallningshafvande är utsatt att hållas med Öster
Rekarne Härads Allmännings delägare, inför
Öfverjägmästaren Lidell å Tingshuset den
10:de i denna Månad Kl: 11. f:m: valdes som
ombud för Klosters Socken Herr Baron K. Leijon-
hufvud på Hvilsta att ofvervara, och bevaka samt qvittera de
Socknen tillkommande penninge medel som
af Allmienings af Kortningen utdelas, och skulle
detta protocoll tjena som fullmakt.

/ L, P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/A; P andersson/
/O, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 4 oktober 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106342.

Personrelationer