Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 augusti 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 augusti 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Klosters Socken den 30
Augusti 1871.

{§. 1.}
Sedan Kommunal Nämndens Ordförande anmält behof
fortfarande af ett Bankkreditiv åt Socknen; be-
slöts att Kassakreditiv skulle upptagas för året
räknadt från och med denne månad på EttTusen
Riksdaler Riksmynt; och iklädde församlingen
sig att för detta kreditiv ansvara.

{§. 2.}
Kyrkovärden Carl Carlsson i Röksta valdes att
såsom Ombud för Klosters Socken bevista extra
bolagsstämma med Rekarne Lazarettsintressenter å
tingshuset lördagen den 2 nästkommande September,
för besluts fattande i frågor som röra lasarettet.

{§. 3.}
Af nya fattigvårdsförordningen skulle för Kom-
munalnämndens räkning inköpas 10 exemplar.

{§. 4.}
Utom Byggnads Komiterade Herr friherre Leijonhufvud,
Olof Olsson på Skiftinge ock Carl Carlsson i Röksta, ut-
sågs Gustaf Olsson i Eckersta och Jan Erik Olsson i
Gårdskäl, att verkställa afsyning å Barnhems byggna-
den i församlingen, samt att ordna derom att huset
blir brandförsäkradt.

Samma dag uppläst och justeradt
/Jonas Larsson/
/L; P; Åkerman/
/A; anderson/
/Carl Carlsson/

Uppläst i kyrkan d. 10/9 1871 af
/Gustaf Björkman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 augusti 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106277.

Personrelationer