Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 3 september 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 3 september 1878

Anmärkning

Protocoll vid det val, som den 3 Sept. 1878 uti Sockenstugan
inför undertecknad, Ordförande i Klosters Sockens Kommunalstämma,
blifvit hållet med de vid riksdagsmannaval röstberättigade inom nämde
socken, för utseende af ledamot i Riksdagens Andra Kammare under
de tre år, som börja med den 1. Januari 1879.

Slutna sedlar afgofvos nu af:
Herr Olof Ericsson i Ånsöga, Brukspatron A, W. Noreus å Bryggartorp,
Gustaf Olsson i Eckersta, P. Olsson i Gärtre C. Fröman i Helgesta, J. E.
Olsson i Gårdskäl, C, Olsson i Glömsta, G. Abrahamson i Hugelsta, E. W,
Carlsson i Måsta, Olof Andersson i Röksta, Carl Carlsson i Röksta, I.
Ericsson i Sahl, L. E, Olsson i Ånsöga, L. F. Östervall i Stensborg, Fri-
herre Ax. K:son Leijonhufvud i Hvilsta samt Kapten W Indebetou, hvaruppå
röstsedlarne öppnades och befunnos sju stycken upptaga namnet å
Fjerdingsmannen Johan Eric Olsson i Gårdskäl, likaså sju stycken
Herr Brukspatronen Robert Arvedson i Åstårp samt en Olof Olsson
i Skiftinge och en Hemmansegaren Carl Carlsson i Röksta.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Ax K:son Leijonhufvud/
/Per Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 3 september 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106273.

Personrelationer