Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 augusti 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 augusti 1906

Anmärkning

Protokoll, fördt vid extra
Kommunalstämma med
Klosters socken i Socken-
stugan den 22 Augusti 1906.

§1.
Restlängden å obetalta kommunal-
utskylder vid andra uppbörden, upp-
tagande ett belopp af Åttahundra trettiotre
kronor och sextiotvå öre /833,62/ granskades
och godkändes och beslöts att den skulle
öfverlämnas till laga indrifning.

Som ofvan
/A, Ahlborg./

Samma dag uppläst och godkändt.
/Joh, H, Engström/
/O. Andersson./

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 26 Augusti 1906 af
/Ernst, Asplund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 augusti 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106240.

Personrelationer