Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 augusti 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 augusti 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalstämma med Kloster
socken i Sockenstugan den
29 Augusti 1891

§ 1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§ 2.
I anledning af Kommunalnämdens anhållan,
hade Kommunalstämma denna dag blifvit
utlyst för att få höra Kommunens med-
lemmar angående af nämdens väckt
fråga om behof af ny boningslokal för
Kommunens fattighjon, Sedan en korta-
re öfverläggning pågått, beslöt stämman
tillsätta en komitè af fem ledamöter
och två Suppleanger, hvilka skulle
uppgöra samt inkomma med förslag till hur
man på lämpligaste sätt skulle kunna
få det bättre ordnadt, och utsågos dertill
undertecknad, samt Herrar J. E. Olsson
Skiftinge, Anders Larsson Grönsta, Nils
Jansson Ärna, C. Carlsson Röksta;-
och till suppleanger Herrar Olof Andersson
Röksta, samt P. Larsson Årby.

§ 3.
Granskades restlängden å obetalta utskylder
till kommunen för år 1890 års sista uppbörd
upptagande ett belopp af 67 kronor 71 öre,
längden godkändes och skulle densamma till la-
ga indrifning befordras

§ 4
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
G. Berglund Hugelsta och Anders Larsson
Grönsta

Som ofvan
/Aug Olsson/

Justeras
/Gustaf Berglund/
/Anders Larsson/

Uppläst från predikstolen söndagen den 6 Sept. 1891
af /J A, Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 augusti 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106239.

Personrelationer