Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 november 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 november 1883

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal
Stämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 25 Novem-
ber 1883.

§ 1.
Till Sockenombud att närvara vid mantals-
och Skattskrifningen för nästkommande år
utsågs Herr Patron L. P. Åkerman vid Kungs-
ladugården, hvilken äfven har att meddela
bevis om sådana personer, hvilka till följd
af fattigdom, sjukdom eller andra orsaker
böra befrias från utgörande af personella
utskylder

§ 2.
KommunalStämman beslöt att utse ett
ombud för vederbörande försäkringstagare inom
kommunen att närvara vid blifvande ordi-
narie bolagsstämma med Länets brandstods-
bolag i Nyköping den 3 nästkommande De-
cember; och valdes till sådant ombud ordfö-
randen i Brandstodskomiten inom Socknen
Herr J. E. Olsson i Gårdskäl, hvilken för
denna resa skall ega njuta ersättning af
kommunens kassa enligt räkning.

Samma dag uppläst och godkändt
/L; P; Åkerman/
/O, Olsson/
/L, F, Östervwall,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 november 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106178.

Personrelationer