Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 oktober 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 oktober 1889

Anmärkning

Protokoll hållet vid Ordi-
narie Kommunalstämma med
Kloster Socken i Sockenstugan
den 19 Oktober 1889

§1
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Följande af Kommunalnämnden föreslagna
Utgift och Inkomststat för kommunen
för nästkommande år beslutades.

{A Utgifter}
Till fattigvården - 3500
Ränta och amotering af Jernvägslånet - 945 -
Ränta till Gallénska Fonden - 97 -
Aflöningar till Fjerdingsmannen - 100 -
Aflöningar till Brandrotemästare - 30 -
Uppgördsman till Presterskapet - 75 -
Sekreteraren - 60 -
Porto och Skrifmaterialier - 25 - 290 -
Annonsering - 50 -
Till Wägkassan - 22 -
Till Tingshus och Häradshäkte - 300 -70
Oförutsedda behof - 185 -
Kronor 5464 -70

{B Inkomster} som ej behöfva uttaxseras
Behållning från 1889 - 1500 -
Af Klosterström - 1017 -
Bränvinsmedel - 300 -

{Uttaxsering} af 15500 fyrkar å 15 öre - 2325 -
{Uttaxsering} af 9200 fastighetsfyrk till Tingshus mm å 2,8 - 257 -60
{Uttaxsering} af 6300 annan fyrk till Tingshus m m å 0-7 - 43 -10
{Uttaxsering} af hemman å 50 öre - 22 -
Krona 5464 -70

§3
Till Sockenombud att bevista mantalsskrifningen
valdes J E Olsson i Skiftinge hvilken eger
lemna uppgift på de personer som böra
befrias från erläggande af personella utskylder.

Som ofvan
/J, E, Olsson,/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Olof Andersson/

Uppläst i Klosters Kyrka Söndagen den 27 Okt. 1889
af
/J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 oktober 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106119.

Personrelationer