Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 2 april 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 2 april 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan
den 2 April 1898.

§ 1.
Att justera detta protokoll valdes Fabrikör
Herr Joh. Engström Tunafors och C. Carlsson
Röksta.

§ 2.
Kronoafkortningslängder upplästes granskades
och godkändes.

§ 3.
Upplästes Eskilstuna Spritförsäljningsbo-
lags gjorda ansökan hos Konungens
Befallningshafvande att få idka utskänk
ning vid Sommarluststället Djurgår-
den från den 1 Maj till och med den
30 September innevarande år, med tillstånd
derjemte att utskänkningen derstädes för
samma tid finge utsträckas under
Söckendagar intill kl. 11 e. m. samt under
Sön och helgdagar emellan Kl. 1-5.
samt 6-11 e. m. under öfverläggningen
härom framställdes tvänne yrkanden
dels på afslag till framställningen och
dels på bifall dertill, vid verkställd
omröstning så afgafs för bifall till
ansökningen 6269 röster och för afslag.
197 röster.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Joh, Engström/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 10 April 1898 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 2 april 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106120.

Personrelationer