Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 september 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 september 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid samman-
träde i Sockenstugan den 14
September 1902 inför underteck-
nad af komunens vid Riks-
dagsmannaval röstberättigade
medlemmar för val af Riksdags-
man för valkretsen i andra
kammaren


§.1
Att justera detta protokoll valdes Herr P Clevan-
der och Aug Olssson Qvinnersta

§.2
Sedan riksdagsordnings föreskrifter angående
valrätt och valbarhet till riksdagens andra kam-
mare blifvit uppläst företogs röstningen och
skedde uppropet efter den justerade och god-
kända röstlängden för komunen

§.3
Af komunens 284 röstberättigade medlemmar
deltaga 222 i i valet och erhöll af de afgifna
222 rösterna Riksdagsmannen W Johanson
i Öija 177 och Gordsegaren Axel Lund Magda
45 röster

Som ofvan
/ C,A,Olsson /
Justeradt
/ P Clevander /
/ Aug Olsson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 september 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106064.

Personrelationer