Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 april 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 april 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Koster sockens
sammanträde i sockenstugan
den 28 April 1894.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter O.Andersson,Nils Jansson,
P.Larsson,Anders Eriksson,P.G.Andersson.J.J.
Jonsson,Anders Larsson suppleanterna
G.W.Eriksson.Stjernholm.Ph.Södermark Slagsta
Ax.Andersson Ånsöga

§ 1.
Fabriksarbetaren C.Oskar Andersson från Pers-
berg anmälde att hans Broder Gustaf Adolf
Andersson från Rosenhäll A.vore sjuk
och att han med anledning deraf behöf-
de Kommunens hjelp,då kändt vore att
han saknade egna tillgångar,samt att hans
anhörige ej vore i sådana ekonomiska
omständigheter att de kunde anses skyldiga
att om honom taga vård,beslöt nämden
att Andersson skulle intagas på fattiggården.

§ 2.
Enkan Chatrina Falk från Skogvaktartorp
född 1824. anmälde att hon vore i behof
af understöd,som kändt vore att hon icke
varit bosatt här i socknen på många år,lem-
nade hon den upplysningen att hon i
11 år varit härifrån socknen samt största
tiden anställd som hushållerska hos
soldaten Ryd Hammarby,då ifrågasatt
sålunda kunde blifva att hon icke här
i socknen egde hemortsrätt;och då hon
icke nu vore försedd med läkare-
betyg,afslogs för denna gång hennes
begäran;tillika gjorde sig den meningen
gällande att möjligen hennes måg C.E.Carlsson
såsom egare till Skogvaktartorp vore skyl-
dig att om henne draga försorg.

§3.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar P.Lars-
son Årby och P.G.Andersson Måsta

som ofvan.

/Aug,Olsson,/

/P.G.Andersson/
/P.Larsson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 april 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105854.

Personrelationer