Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 april 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 april 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunalnämndens i Kloster
Socken sammanträde i Sockenstugan den 28 April 1888.
Närvarande Herrar Carl Olsson, Lars Olsson, A Larsson,
Olof Andersson, P Larsson, och C. O Olsson.

§1.
Som ordinarie ordföranden var af sjukdom
hindrad, och vice ordföranden icke infunnit sig
valdes Herr C. O Olsson i Gredby att för dagen
leda sammanträdet

§2
I anledning af Arboga stads FattigvårdsStyrelse
hos vederbörande gjord framställning om åläg-
gande för Kloster socken att gälda af dem till
ogifta Magdalena Persdotter och hennes son
utbetalta fyra kronor; beslöt nämnden att
bifalla den gjorda framställningen och beloppet
utbetalas

§3
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar Lars Olsson
i Ånsöga och Anders Larsson i Grönsta.

Som ofvan
/C, O, Olsson/

Justeradt
/Anders Larsson/
/Lars Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 april 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105853.

Personrelationer