Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 mars 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 mars 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 21 mars 1896.

Närvarande undertecknad ordf, samt Herrar ledamöter
P. Larsson. P. Pettersson. A. Eriksson, Axel Andersson,
Wik Andersson, Aug. Eriksson, G. W. Eriksson
samt i st för And. Larsson suppleanten Carl
Eriksson Svista. frånvarande med anledning af
flyttning till annan socken var P. G. Andersson
i Måsta.

§1.
Thyra Susanna Lagerkvist företrädde och begärde
att få 5 kr. i mån till hjelp i utackorderings-
afgift för sitt oäkta barn, nämden afslog
hennes begäran, emedan hon var bosatt i
Eskilstuna och i följd deraf finge vända
sig till Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelse
med sin begäran.

§2
nämden beviljade i likhet med hvad
kommunalstämman gjort att sommarluststäl-
let Djurgården måtte få hållas öppet under
tiden 1 maj - 30 Sept. söcknedagar till kl.
11 e. m. samt under sön och helgdagar emellan
kl. 1. och 5 e.m. samt 6-11 e. m.

§3.
Som ledamoten Joh. Engström från sammanträ-
det uteblifvit utan att suppleant tillstädes-
kommit fälldes han att till kommunens
kassa böta 2 kronor.

§4.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
Anders Eriksson Qvinnersta och Carl Eriksson.
Svista

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Erikson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 mars 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105804.

Personrelationer