Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 18 februari 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 18 februari 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster Socken
sammanträde i Sockenstugan
den 18 Februari 1893.

Närvarande undertecknad ordförande,Samt
Herrar ledamöter Anders, Larsson. O.Eriksson
J.J. Jonsson, P.Larsson, Aug Eriksson.
Anders Eriksson. G.Andersson. E.G.Engström
Nils Jansson.

§1.
Till F.O.Lifvergren vid Gredbytorp bevilja
de nämnden i understöd 10 kronor Samt
i hyreshjelp. från 1 oktober till 1 April
1893. 20 Kronor.

Samma dag. uppläst och justeradt.
som ofvan
/Aug.Olsson./

Justeradt
/Anders Larsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 18 februari 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105777.

Personrelationer