Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal
stämma med Fors socken den
26 Mars 1872.

{§.1.}
Kommunalstämman godkände Nämdens förklaring
i anledning af Revisorernes berättelse, angående
granskningen af de Kommunala räkenskaperna
för år 1871, samt lemnade Nämden ansvars-
frihet för dess förvaltning under år 1871.


{§.2.}
Wid granskning af restlängden på Kommunal
utskylderna i Fors Socken för år 1871 beviljades
afkortning för följande utskylder, hvilka till
följd af fattigdom anses icke kunna ingå, neml.

för Faktoriarbetaren Engstrand 55. öre
för Faktoriarbetaren Koppangs Enka 30. öre
För Faktoriarbetaren Borgmans Enka 30.
för Arbetarkarlen A. Andersson, Flacksta 2,85
för Lönstugan inhyses Catarina Andersdotter 2,30
för Svartkällan. f.d. drängen Jonas Jonsson 55.
Sofielund. Lars Larssons döttrar 60.
Skölby. Enkan Eva Persdotter 2,30.
Skölby. Enkan Clara Haglind 2,30.
Tacktorp. inhyses Sven Svensson 2,85.
Westermarken. Brandvakten Olof Olsson 2,55.
Westermarken. Skomakaren Johan Pettersson 2,35.
Westermarken. Arbetarkarlen Gust. Gustafsson 2,85.
Stengryt. Backstugusittaren Malmsten 2,85.

Summa Rmt Rd [riksmynt riksdaler] 25,50.

{§.3.}
Herrar Friherre D. Hermelin på Åsby och förre Nämndemannen
Jonas Ersson i Stenby utsågos till valman för Fors socken
vid instundande landstingsmannaval i häradet;
och utsågs Herr C. J. Lundberg på Lagersberg till suppleant
åt valmännen.

Uppläst och Justerat

/ D. Hermelin /
/ L; F; Ståhlberg /
/Ax,Kson Leijonhufvud /

Uppläst i Kyrkan d. 1 April 1872 af

/ Gustaf Björkman /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105425.

Personrelationer