Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt; Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 26 Mars 1873

{§.1.}
Efter föredragning af Revisorernes berät-
telse öfver den af den verkställda granskning
af Kommunal Nämndens räkenskap
och förvaltning för år 1872, jemte den
af Nämnden i anledning deraf, enligt dess
protokoll för denna dag, afgifna förkla-
ring, hvilken sistnämnda godkändes,
beviljades Kommunal Nämnden full
ansvarsfrihet för 1872 års förvaltning
och räkenskap.

{§.2.}
Wid granskning af restlängden på obetaldta
Kommunalutskylder för år 1872, beviljades
följande afkortningar för fattigdom, neml.

för J.A.Lindström - 2,55.
för J. Björk - 2,85.
för S. Österberg Sterbhus - 1,22.
för G. Andersson - 2,85.
för J. Hedberg - 2,55.
för G. Carlssons Enka- 2,30.
för Anna Pers:dr - 2,60.
för Jan Jonsson - 2,85.
för Lars Larssons dotter Hedda - :30.
för Sven Svenssons son Carl - :55.

Transport - 20,62.

Transport - 20,62.

för Joh. Nilsson - 2,55.
för C.A. Dahlberg - 2,55.
för C.G. Widerholm - 3,10.
för C. Holmströms Enkas son Olof - :55.
för C.R. Holmström - 2,55.
för O. Olsson - 2,55.
för Gust. Gustafsson - 2,85.
för Erik Anderssons Enka - 2,30.
för Hultquists piga Gustafva - :30.
för J. E Sundin - 2,55.
för förra pigan A. S. Andersdotter - 2,30.
för Brandvakten C. E. Persson - 2,55.

Summa Rmt Rd [Riksmynt, riksdaler] 47,32:-

{§.3.}
Herrar Fabrikören L.F. Ståhlberg och
förre Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
utsågos till Walmän för Fors´ Socken vid
instundande landstingsmannaval i häradet;
och utsågs Herr C.J. Lundberg på Lagersberg
till valmans - suppleant.

Samma dag uppläst och
Justerat /D. Hermelin/

/Carl Joh. Lundberg/
/P.G. Andersson/
/A.F. Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105426.

Personrelationer