Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 april 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 april 1890

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal
Stämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 26 April 1890.

§1.
AfKortningslängden öfver nästlidet års Krono-
utskylder företeddes, granskades och godkändes
samt blef ordföranden och tvänne medlemmar af
Stämman underskrifven.

Samma dag uppläst och godkändt

/ A.Svedin. /
justeratt den 3 Maj 1890

/ C A Thorild /
/ j, G,Anderson /

Uppläst från predikstolen Söndagen den 4 Maj 1890
af/ A:Mellin /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 april 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105410.

Personrelationer