Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 februari 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 februari 1884

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal
Stämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 2 Februari
1884.

§1.
I anseende till förfall för ordföranden
fördes ordet af undertecknad, vice ordförande.

§2.
Sedan Stämman förklarats vara lagligen ut-
lyst företogs val af ledamöter och Suppleanter
i innevarande års Bevillnings Beredning och ut
sågs till ledamöter: Herrar Materialförvaltaren
G.A. Svedin och Kyrkovärden P.G. Andersson
samt till Suppleant Erik Eriksson i Tacktorp

§3.
Till sockneombud att närvara inför Härads-
Rätten vid sammanträde i Tingshuset i Eskils-
tuna den 13 i denna månad kl.12 på dagen för behandling af ärende
rörarande öfver-
flyttning af hemman och lägenheter från Vester-
Rekarne Härad utsågs materialförvaltaren
G.A. Svedin vid Carl Gustafs Stad.

§4
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar Kamreraren G.V. Kumlien och
Nämndemannen A.G. Andersson i Kohlsta
Som Ofvan

/P,G,Anderson/

justeradt

/Victor; Kumlien/
/A;G; Andersson/

Uppläst i Forss kyrka Söndagen den 10 Febr. 1884 af
/E.G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 februari 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105318.

Personrelationer