Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 september 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 september 1891

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
KommunalStämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 19 September 1891.


§1.
Till sockneombud att närvara vid första ordinarie
bolagsstämma å Rådhuset i Eskilstuna Onsdagen
den 30 innevarande September kl. half två efter
middagen med dem, hvilka tecknat aktier i
Norra Södermanlands Jernvägsaktiebolag utsågos
Stämmans ordförande, Förvaltaren A, Svedin
vid Carl Gustafs Stad


§2.
I anledning af från Domhafvanden ankommen skrif-
velse att vid KommunalStämma, efter förmedlade
hemmantalet låta utse sockenfullmägtige att inför
Wester och Öster Rekarne Härads Rätt å tingsstället
i Eskilstuna Måndagen den 5 nästkommande Oktober
klockan tolf på dagen deltaga i val af ledamot i
Wester Rekarne Härads EgodelningsRätt efter Gods-
egaren C Sperring utsågs Herr H. Persson på
Svallinge.

Som ofvan
/A. Svedin/

Samma dag uppläst och godkändt
/Sig, Starck./
/H. Persson/

Uppläst från predikostolen Söndagen den 20 Sept 1891
af /A Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 september 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105317.

Personrelationer