Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 maj 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 maj 1892

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 14 Maj 1892.

§1.
Restlängden öfver vid första uppbördsstämman å
nästlidet års Kommunalutskylder obetalda afgif-
ter företeddes, granskades och godkändes, hvarvid
äfven beviljades afkortningar som å längden
antecknades; och skulle längden för indrifning
af derå upptagna belopp öfverlemnas till Krono-
fogden i fögderiet.


Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt
/C. A. Thorild/
/A J Korell/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 maj 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105251.

Personrelationer