Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 juli 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 juli 1897

Anmärkning

Protokoll vid lagligen utlyst
KommunalStämma med Fors
Socken i Sockenstugan den
14 Juli 1897.

§1.

För förklarings afgifvande föredrogas besvärs-
handlingarne rörande Oxelösund-Flen-West-
manlands jernvägs Aktie Bolags taxering för
inkomst af rörelse vid Eskilstuna jernvegs-
Station för år 1896; och beslöt Stämman
gifva ordföranden i uppdrag att uppsätta
alla underskrifna förklaringsskrift med
bestridande af bifall till besvären.
Som ofvan

/A.Svedin/

Samma dag uppläst och justeradt

/C.A.Thorild/
/Erik Ersson/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 18 Juli 1897.
af E. Malmberg

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 juli 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105250.

Personrelationer