Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 april 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 april 1904

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken å Gevärsfaktoriets
kontor den 11 April 1904.

{§1}
Företeddes och godkändes upprättad afkort-
ningslängd å 1903 års kronoutskylder i Fors so-
ken samt försågs med påskrift härom.

Uppläst och godkändt

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius./

/Rich Lingmark/
/Erik Laurén,/

Uppläst i Fors kyrka Sönd. d. 5 Juni 1904
af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 april 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105200.

Personrelationer